Pháp Luật Plus - tặng gần 2 tỷ đồng - các bài viết về tặng gần 2 tỷ đồng, tin tức tặng gần 2 tỷ đồng

tặng gần 2 tỷ đồng - các bài viết về tặng gần 2 tỷ đồng, tin tức tặng gần 2 tỷ đồng

Người đàn ông nhận gần 2 tỷ vì hành động dũng cảm ngăn kẻ đâm dao điên loạn

Một người đàn ông vô gia cư được tặng số tiền hơn 1,86 tỉ đồng vì dũng cảm ngăn cản kẻ tấn công khủng bố ở thành phố hồi cuối tuần trước.

Theo dõi Pháp Luật Plus