Tận mắt xem quá trình sản xuất siêu xe Bugatti Veyron

Kinh tế - Công nghệ

Giống như một tác phẩm nghệ thuật, chiếc Bugatti Veyron luôn được sản xuất với số lượng giới hạn và mức độ hoàn thiện tối đa.