Pháp Luật Plus - Sun World Ba Na Hills - các bài viết về Sun World Ba Na Hills, tin tức Sun World Ba Na Hills

Sun World Ba Na Hills - các bài viết về Sun World Ba Na Hills, tin tức Sun World Ba Na Hills

Bà Nà Hills và hành trình đánh thức thành phố ngủ quên thành “điểm đến của thế giới”

Một thập kỷ qua, Bà Nà Hills cũng đã ít nhiều đặt nền móng phát triển cho một ngành công nghiệp du lịch giải trí của Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus