Slide- Điểm tin thị trường: Việt Nam đang có 142 người siêu giàu

Video

(PL+) - Những tin chính: Tất cả ngân hàng thương mại cổ phần phải niêm yết trước 2020; Giá điện có thể tăng 8% trong tháng 3; Việt Nam có 142 người siêu giàu...