Slide - Điểm tin thị trường: Việt Nam hướng đến mục tiêu GDP bình quân đạt 10.000 USD vào 2035

Video

(PL+) - Nhưng tin chính: Tháng cuối năm, Hải quan cần thu ngân sách 280 tỷ đồng mỗi ngày; Sabeco được là công ty 100% vốn nước ngoài...