Slide - Điểm tin thị trường: VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 6,9%

Video

(PL+) - Những tin chính: Viettel được định giá thương hiệu gần 3,2 tỷ USD; Từ 15/1/2019, tăng giá 3-10% hơn 1.900 dịch vụ y tế...