Slide - Điểm tin thị trường: Thêm nhà máy nhiệt điện gần 1,3 tỷ USD vận hành

Video

(PL+) - Những tin chính; Kinh tế ngầm sẽ được tính vào GDP từ năm 2020; Một năm chi hơn 1.600 tỷ đồng để bình ổn giá xăng dầu...