Slide - Điểm tin thị trường: Sacombank hạ giá bán hàng nghìn tỷ hai tài sản "khủng"

Video

(PL+) - Những tin chính: Tháng Tết Nguyên đán nhưng doanh thu bán lẻ hàng hóa lại giảm; Lần đầu số doanh nghiệp giải thể và "chết lâm sàng" vượt số thành lập mới...