Slide - Điểm tin thị trường: Ô tô Thái, Indonesia nhập vào Việt Nam tăng đột biến

Video

(PL+) - Những tin chính: 70% doanh nghiệp Nhật Bản sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam; Việt Nam đặt mục tiêu trong 100 người thì có 3 người đầu tư chứng khoán...