Slide - Điểm tin thị trường: Grab tuyên bố không trả nợ thuế thay cho Uber

Video

(PL+) - Những tin chính: Vietcombank đấu giá gần 7 triệu cổ phần OCB vào 17/4; Tạm dừng cấp xe ô tô cho các đơn vị nhà nước...