Slide - Điểm tin thị trường: “Điện vẫn đủ cho năm 2019 nhưng giá có thể tăng”

Video

(PL+) - Những tin chính: Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018-2021; Tháng 11: Gần 12.400 xe nhập về Việt Nam...