Slide - Điểm tin thị trường: Đề xuất 1.161 tỉ đồng nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải

Video

(PL+) - Những tin chính: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo dừng tăng phí ATM; Mỹ chuẩn bị thanh tra thực tế về cá tra ở Việt Nam...