Slide - Điểm tin thị trường: Đề nghị tái xuất 256 xe BMW vô chủ ở cảng Cái Mép

Video

(PL+) - Những tin chính: Doanh nghiệp Nhà nước sai phạm gần 350.000 tỷ đồng; Kinh doanh trên Mạng xã hội sẽ phải đăng ký.