Slide - Điểm tin thị trường: Đánh thuế nhà trên 700 triệu, ô tô trên 1,5 tỉ

Audio

(PL+) - Những tin chính: 8.600 tỷ đồng đầu tư mở rộng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình; Việt Nam điều tra vụ Grab mua lại Uber...