Pháp Luật Plus

Slide - Điểm tin thị trường: Chi phí logistics của Việt Nam tương đương 20,9% GDP

Multimedia Plus

(PL+) - Những tin chính: Giảm 30% mức phí BOT Cai Lậy; PVN xin loạt ưu đãi để tái cơ cấu; Chi phí logistics của Việt Nam tương đương 20,9% GDP.