Slide - Điểm tin thị trường: 5 dự án đường sắt đô thị đội vốn gần 5 tỷ USD

Video

(PL+) - Những tin chính: Sendo được đầu tư 51 triệu USD; Mỗi người Việt gánh hơn 35 triệu đồng nợ công năm 2018...