Quảng Ngãi: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư

Dự án

(PL+) - Quảng Ngãi chỉ đạo giải quyết vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn 109/TB-UBND, thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế hiện trường và chỉ đạo giải quyết vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư trên địa bàn.

Các dự án được chỉ đạo thực hiện, gồm: Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi (giai đoạn 1), đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng), Kè và khu dân cư Nam Sông Vệ.

Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khu dân cư. Ảnh: Báo Quảng Ngãi.

Theo đó, đối với dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi (giai đoạn 1) và dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng): Yêu cầu QISC khẩn trương lập các phương án bồi thường, hỗ trợ để trình UBND TP Quảng Ngãi phê duyệt; đến 31/12/2018, QISC phải hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công thông tuyến đường Chu Văn An (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Ngô Sỹ Liên).

Đến tháng 10/2019, phải thực hiện hoàn thành toàn bộ dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng).

Xây dựng Kế hoạch tổng thể về tiến độ triển khai thực hiện đối với từng dự án; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) để theo dõi và đôn đốc triển khai thực hiện.

Đối với dự án Kè và khu dân cư Nam Sông Vệ: Yêu cầu QISC tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, nhất là phá dỡ các lò gạch thủ công; đảm bảo thời gian khởi công dự án trước ngày 10/5/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác của UBND TP Quảng Ngãi để phối hợp, hỗ trợ QISC trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu dân cư phía Nam đường Hai Bà Trưng, TP Quảng Ngãi (giai đoạn 1) và dự án đường Chu Văn An và khu dân cư (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Hai Bà Trưng).

Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị khẩn trương tổ chức kiểm tra, thông qua phương án và phê duyệt phương án bồi thường trong thời gian sớm nhất ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ của QISC.

UBND huyện Mộ Đức phối hợp, hỗ trợ QISC đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Kè và khu dân cư Nam Sông Vệ; đảm bảo mặt bằng để tổ chức khởi công dự án trước ngày 10/5/2018.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc và kịp thời hướng dẫn QISC trong quá trình triển khai thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án; đối với các nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định...

N.T