Quảng Nam xét tuyển đặc cách 50 viên chức sự nghiệp y tế

Giáo dục - Sức khỏe

(PL+) - Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức sự nghiệp y tế cho các đơn vị, Quảng Nam vừa quyết định tuyển dụng 50 viên chức theo hình thức xét tuyển đặc cách.

Trong số 50 chỉ tiêu tuyển dụng đợt này có 19 chỉ tiêu Bác sĩ hạng III; 01 Điều dưỡng hạng III; 02 Điều dưỡng hạng IV; 13 Y sĩ hạng IV; 01 Dược hạng IV; 13 Dân số viên hạng IV; 01 Hộ sinh hạng IV.

Đối tượng xét tuyển đặc cách gồm:  Người đang hợp đồng lao động làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã), có thời gian làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại xã và đóng BHXH bắt buộc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31/12/2015, đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Quảng Nam sẽ xét tuyển đặc cách 50 viên chức sự nghiệp y tế.
Quảng Nam sẽ xét tuyển đặc cách 50 viên chức sự nghiệp y tế.

Người đang làm việc tại Trạm Y tế xã thuộc diện hợp đồng theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ, có thời gian công tác tại Trạm Y tế xã và đóng BHXH bắt buộc liên tục từ đủ 36 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc) tính đến ngày 31/12/2015, thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được ngay các yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Người được đề nghị tuyển dụng đặc cách được Hội đồng kiểm tra, sát hạch kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung, năng lực chuyên môn nghiệp vụ.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện việc tuyển chọn theo đúng kế hoạch.

Yêu cầu công tác tuyển dụng thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai ở các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng; tuyển chọn những người đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, bảo đảm đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

Nguyễn Tuấn