Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Bất động sản

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tính khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong dự án xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Công văn nêu rõ, về đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, ý kiến của các bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội, UNBD tỉnh Hòa Bình về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tính khả thi dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, Bộ Giao thông Vận tải xem xét, thực hiện việc điều chỉnh Hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo thẩm quyền, đảm bảo theo đúng tinh thần Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 ngày 21.10.2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo công tác đền bù, giải phóng mặt bằng đối với các đoạn còn vướng mắc thuộc dự án trên địa bàn thành phố, đáp ứng yêu cầu tiến độ, không để xảy ra khiếu kiện, phức tạp.

HUYÊN NGUYỄN  -  Theo Báo Lao động