Phim tài liệu - Cuốn nhật ký trở về

Multimedia Plus

Phim tài liệu ghi lại những giây phút hào hùng, ác liệt của cuộc chiến đấu chống quân Trung Quốc, bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.