Phải làm tốt công tác thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Sáng qua (15/1), tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm 2016 là  năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, là năm đất nước sẽ  hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, cũng là năm  Chính phủ có bộ máy điều hành mới.

Do đó, để thực  hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Văn phòng Chính phủ cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện kế hoạch công tác theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, các Nghị  quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ cần phải làm tốt công tác thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái. (Ảnh minh họa).
Văn phòng Chính phủ cần phải làm tốt công tác thông tin, đấu tranh với những luận điệu sai trái. (Ảnh minh họa).

Trong đó chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện chương trình công tác và những nhiệm vụ Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ giao, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ chế độ thông tin, báo cáo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tập trung làm tốt công tác thông  tin tuyên truyền trên tinh thần kịp thời, chính xác thể hiện rõ quan điểm điều hành của Chính phủ, đấu tranh, phản bác với những luận điệu sai trái, mạo danh, vu khống bôi nhọ cán bộ cấp cao.

Đẩy mạnh, ứng dụng  công nghệ thông tin trong việc xử lý hồ sơ, công việc, góp phần thực hiện thành công, hiệu quả Đề án Chính phủ điện tử.

“Tôi muốn nhấn mạnh, cán bộ Văn phòng Chính phủ phải có năng lực cao, trong công việc luôn luôn đặt lợi ích dân tộc lên trên hết để làm công tác tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.”- Phó Thủ tướng yêu cầu.

P.V