Pháp Luật Plus

Ông Phạm Ngọc Thưởng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Chính trị - Xã hội

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với tỷ lệ 78,43% phiếu tán thành.

Ngày 22/4, HĐND tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỳ họp thứ 13, khóa XV nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND tỉnh và kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TPO.
Ông Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: TPO.

Tại kỳ họp lần này, ông Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn với tỷ lệ 78,43% số phiếu tán thành.

HĐND tỉnh Lạng Sơn đã thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Báo cáo tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND tỉnh, UBND, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2011-2016; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo tổng kết hoạt động và thẩm tra của các ban HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016…

Theo T.Minh/Baochinhphu.vn

Pháp Luật Plus