Những ngày "trốn chui trốn lủi" ở Đài Loan

Pháp luật Plus

Mất tiền, được hứa hẹn tìm việc khi sang đến Đài Loan. Tuy nhiên nhiều người trong vụ 152 người Việt bỏ trốn tại Đài Loan vừa qua phải sống chui lủi và họ luôn mong mỏi ngày được hồi hương.