Nhìn lại những thành tựu của GS Phan Huy Lê

Giáo dục - Sức khỏe

Được nhìn nhận là người dẫn dắt nền sử học Việt Nam trong nửa thế kỷ qua. Cùng nhìn lại những cống hiến mà GS Phan Huy Lê đã dành cho nền sử học Việt Nam.