Người dân thờ ơ với dịch sốt xuất huyết

Giáo dục - Sức khỏe

Nhiều công nhân lao động tại các công trình hay là khu nhà trọ hoàn toàn không biết gì về bệnh sốt xuất huyết hay việc phòng tránh.