Ngành Than hụt hơi, cả nước thiếu điện

Kinh tế - Công nghệ

Thực trạng thiếu điện sinh hoạt, sản xuất sẽ trở nên rõ rệt nếu như ngành Than không thể đáp ứng đủ sản lượng tiêu thụ cho các NM nhiệt điện.