Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị khách hàng sau hàng loạt vụ tiền gửi ‘bốc hơi

Doanh nghiệp - Doanh nhân

Ngân hàng Nhà nước khuyến nghị, khách hàng gửi tiền nên đến tận nơi thực hiện giao dịch tại trụ sở các tổ chức tín dụng, thường xuyên kiểm tra, tra soát số dư tiền gửi.

Trong thời gian qua, một số ngân hàng có xảy ra một vài sự cố rủi ro, gian lận trong hoạt động thanh toán nói chung, cũng như thanh toán thẻ và thanh toán điện tử. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có các văn bản chỉ đạo về vấn đề an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nói chung, thanh toán thẻ và thanh toán điện tử.

Tuy nhiên, để hạn chế thấp nhất rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động thanh toán nói chung, thanh toán thẻ, thanh toán điện tử cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng và ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát, đánh giá lại toàn bộ quy trình, thủ tục, hồ sơ và hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức mình (bao gồm cả việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo phương thức truyền thống và phương thức điện tử), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của NHNN, nếu có vướng mắc cần phản ánh về NHNN để phối hợp xử lý.

Phó Thống đốc Ngâng hàng Nhà nước - Nguyễn Thị Hồng.
Phó Thống đốc Ngâng hàng Nhà nước - Nguyễn Thị Hồng.

Cùng với đó, Phó Thống đốc NHNN - Nguyễn Thị Hồng cũng nhấn mạnh, đối với khách hàng gửi tiền khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần báo ngay cho Tổ chức tín dụng và các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn việc lạm dụng chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng, hoạt động nhận tiền gửi tiết kiệm hay cho vay Tổ chức tín dụng với khách hàng là hoạt động ngân hàng tuân theo văn bản pháp luật hướng dẫn đầy đủ. Ngân hàng Nhà nước cũng đã có có văn bản, quy định rõ về quy trình, trình tự, thủ tục nhận tiền gửi khách hàng, trong đó quy định rõ trách nhiệm các Tổ chức tín dụng nhận tiền gửi là công khai minh bạch quy trình gửi tiết kiệm, đến hạn trả đủ lãi gốc cho người gửi, đặc biệt phải chịu trách nhiệm lỗi vi phạm để bị lợi dụng dẫn đến mất tiền do tổ chức mình gây ra. Hằng năm, NHNN luôn chỉ đạo các Tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ bảm đảm an toàn các hoạt động, trong đó có quy trình nhận tiền gửi.

Phương Nam  -  Theo VietQ.vn