Mời thầu tư vấn khảo sát và đánh giá mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng

Bất động sản

Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) gửi thư mời cho 02 gói thầu tư vấn khảo sát và đánh giá mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại miền Bắc (EECB-08), miền Nam (EECB-09).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và đồng tài trợ của các cơ quan/tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam.

Dự án triển khai thực hiện từ 2016 đến 2020 với mục tiêu dài hạn là cắt giảm cường độ phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG) từ ngành Xây dựng tại Việt Nam. Mục tiêu trực tiếp của dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.

Nhằm đạt được các kết quả đầu ra mong đợi của Dự án, Ban Quản lý Dự án EECB kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tới tham gia đấu thầu các gói thầu hỗ trợ kỹ thuật với thông tin cụ thể như sau:

Mời thầu tư vấn khảo sát và đánh giá mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng

Lưu ý: Nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu dịch vụ tư vấn EECB-08 có thể dự thầu gói thầu EECB-09 (và ngược lại) nếu thấy phù hợp.

1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi tuyển chọn đơn vị tư vấn (nhà thầu tổ chức) theo quy định của Luật đấu thầu, Nhà tài trợ UNDP và các quy định hiện hành của pháp luật;

2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ

3. Giá gói thầu:

- EECB-08: 1.008.254.260 đồng

- EECB-09: 1.491.450.924 đồng

4. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 15:00 ngày 15/01/2018

5. Giá bán hồ sơ mời thầu: 0 đồng (miễn phí)

6. Thời hạn nhận hồ sơ dự thầu: trước 15:00 ngày 09/02/2018

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và nhận hồ sơ dự thầu

Ban Quản lý Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam

Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng

Phòng số 2, tầng 1, Tòa nhà CDC, 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: contact.eecb@gmail.com

Lưu ý: Hồ sơ dự thầu gửi/ tới sau thời hạn nêu trên hoặc không dựa trên các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu sẽ không được xem xét. Trong trường hợp có thắc mắc, ứng viên cần gửi bằng văn bản qua đường bưu điện và email tới địa chỉ nêu trên./.

PV/Theo Báo Xây dựng