Pháp Luật Plus - lưu tâm - các bài viết về lưu tâm, tin tức lưu tâm

lưu tâm - các bài viết về lưu tâm, tin tức lưu tâm

Người tiêu dùng thông thái: Đừng chờ để được… bảo vệ

Lần đầu tiên Ban bí thư đã ra một chỉ thị về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD). Thế nhưng quyền lợi NTD được bảo vệ đến đâu?

Theo dõi Pháp Luật Plus