Lợi nhuận trước thuế của Vietcombank “bốc hơi” 33,6 tỷ đồng sau kiểm toán

Kinh tế - Công nghệ

(PL+) - Vietcombank đã điều chỉnh lợi nhuận trước thuế năm 2014 giảm 33,6 tỷ đồng, xuống còn 5.842,9 tỷ đồng ngay sau khi Kiểm toán Nhà nước có “ý kiến”.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2014 sửa đổi sau khi nhận được báo cáo kiểm toán năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước.

Theo đó, tài sản của Vietcombank tăng thêm 6,8 tỷ đồng. Cho đến thời điểm 31/12/2014, tổng tài sản của Vietcombank ở mức 576.996 tỷ đồng.

Ngân hàng Vietcombank
Ngân hàng Vietcombank

Cùng với đó, tổng nợ phải trả của ngân hàng tăng 33,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu giảm 26,7 tỷ đồng. Việc điều chỉnh giảm vốn chủ sở hữu là do giảm lợi nhuận sau thuế của năm 2014.

Thu nhập lãi thuần của ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 20,2 tỷ đồng xuống 11.754 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lại tăng 1 tỷ đồng lên mức 1.771 tỷ đồng. Như vậy, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng năm 2014 sau điều chỉnh là 17.285 tỷ đồng giảm 18,9 tỷ đồng.

Được biết, ngoài ngân hàng Vietcombank, năm 2015, còn 2 NHTM khác cũng được Kiểm toán Nhà nước đưa vào danh sách kiểm toán việc thực hiện đề án tái cơ cấu là: ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), và ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Q. Vũ