Không bắt buộc công dân hiến máu hàng năm

Video

Bộ Y tế đưa ra hai giải pháp vận động hiến máu để tham khảo: bắt buộc và tự nguyện nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị.