Khởi công dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn

Dự án

Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung tổ chức động thổ 2 dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn và TBA 220kV Lạng Sơn...

Sáng 10/12, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung đã tổ chức động thổ 2 dự án gồm: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn và Trạm biến áp (TBA) 220kV Lạng Sơn...

  Khởi công dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm biến áp 220kV Lạng Sơn.

Khởi công dự án đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn và trạm biến áp 220kV Lạng Sơn.

Sáng 10/12, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung đã tổ chức động thổ 2 dự án gồm: Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn và Trạm biến áp (TBA) 220kV Lạng Sơn (đây là Trạm biến áp 220kV đầu tiên của tỉnh Lạng Sơn).

Dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 816,457 tỷ đồng; dự án Trạm biến áp Lạng Sơn có tổng mức đầu tư 240,245 tỷ đồng.

Các dự án sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức và vốn tự có của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia do Tổng công ty này làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung quản lý và điều hành dự án.

Dự án Đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn gồm: Xây dựng đường dây 220kV mạch kép, dài khoảng 101,6km, từ TBA Bắc Giang (hiện có) đến TBA 220kV Lạng Sơn (xây dựng mới); xây dựng mới 2 ngăn lộ 220kV tại TBA 220kV Bắc Giang và cải tạo sơ đồ “tứ giác” hiện có của trạm thành sơ đồ “hệ thống hai thanh cái có thanh cái vòng”; xây dựng mới nhà quản lý vận hành đường dây Lạng Sơn.

Dự án Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn sẽ xây dựng mới trạm biến áp 220/110/22kV, kiểu nửa ngoài trời, nửa trong nhà có quy mô công suất 2x125MVA.

Trong dự án này lắp một MBA 125MVA đặt ngoài trời, các tủ điều khiển bảo vệ được lắp trong các nhà bayhousing đặt ngoài trời.

Hệ thống máy tính và hệ thống tự dùng đặt trong nhà điều khiển.

Các dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu tăng cường phụ tải của tỉnh Lạng Sơn và khu vực lân cận, tạo liên kết lưới truyền tải trong khu vực, tăng cường độ an toàn, tin cậy cung cấp điện cho khu vực miền Bắc.

Theo kế hoạch, các dự án sẽ được đưa vào vận hành quý II và III năm 2019./.

Đức Dũng  -  Theo TTXVN