Hướng dẫn đổi bằng lái xe qua mạng, lấy ngay trong ngày

Video

Trong chừng 10 phút, có thể hoàn thiện các thủ tục đăng ký đổi bằng lái xe qua mạng, rồi nhận lịch hẹn đến làm thủ tục, nhận GPLX mới trong ngày.