Pháp Luật Plus - Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 - các bài viết về Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, tin tức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 - các bài viết về Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, tin tức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018

Năm 2019, Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố thông minh

Chiều 14/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus