Hình ảnh ngày Cách mạng tháng Tám 1945 ở Hà Nội

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Đã 71 năm trôi qua (19/8/1945 - 19/8/2016) nhưng không khí ngày cách mạng tháng 8 vẫn còn mãi. Nhân dân cả nước trong niềm vui hân hoan chiến thắng, giành lại sự tự do, hòa bình cho đất nước.

Bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát-xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cùng Pháp luật Plus nhìn lại những hình ảnh lịch sử của ngày 19/8/1945:

Mít tinh tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội 19/8/1945 (Ảnh: Tư liệu).
Mít tinh tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội 19/8/1945 (Ảnh: Tư liệu).
Biểu tình cướp chính quyền ngày 19/8/1945 tại Phủ Khâm sai Bắc Kỳ (Ảnh: Tư liệu).
Biểu tình cướp chính quyền ngày 19/8/1945 tại Phủ Khâm sai Bắc Kỳ (Ảnh: Tư liệu).
 Sự kiện Cách mạng tháng Tám là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời (Ảnh: Tư liệu).
 Sự kiện Cách mạng tháng Tám là mốc son vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đánh dấu bước tiến nhảy vọt của cách mạng Việt Nam. Đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền trong cả nước, lần đầu tiên chế độ dân chủ nhân dân ở Việt Nam ra đời (Ảnh: Tư liệu).
 Lúc này dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Bắc kỳ và Thành uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh. Cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật (Ảnh: Tư liệu).
 Lúc này dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Bắc kỳ và Thành uỷ Hà Nội, quần chúng cách mạng đã giương cao lá cờ đỏ sao vàng, chiếm lấy diễn đàn cuộc mít tinh. Cán bộ Việt Minh đã diễn thuyết báo tin cho đồng bào biết quân phiệt Nhật đã đầu hàng và giới thiệu chủ trương đường lối cứu nước của Việt Minh, kêu gọi nhân dân đánh đổ chính quyền bù nhìn thân Nhật (Ảnh: Tư liệu).
Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân (Ảnh: Tư liệu).
Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân (Ảnh: Tư liệu).
Diễu binh ngày cách mạng tháng 8/1945 (Ảnh: Tư liệu).
Diễu binh ngày cách mạng tháng 8/1945 (Ảnh: Tư liệu).
Đông đảo quần chúng nhân dân tham gia buổi mít tinh ngày 19/8/1945 (Ảnh: Tư liệu).
Đông đảo quần chúng nhân dân tham gia buổi mít tinh ngày 19/8/1945 (Ảnh: Tư liệu).
Ngày 2/9/1945 tại Hà Nội, lễ ra mắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời có sự chứng kiến của hơn một triệu người dân Hà Nội và nhân dân các tỉnh lân cận. Các biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Việt chăng ngang khắp phố phường với nội dung 
Ngày 2/9/1945 tại Hà Nội, lễ ra mắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ lâm thời có sự chứng kiến của hơn một triệu người dân Hà Nội và nhân dân các tỉnh lân cận. Các biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Hoa, Việt chăng ngang khắp phố phường với nội dung "Nước Việt Nam của người Việt Nam", "Độc lập hay là chết" (Ảnh: Tư liệu).
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Ảnh: Tư liệu).
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (Ảnh: Tư liệu).

Thành Lâm (T/H)