Hiệp định CPTPP: 10 nghìn tỷ USD được ký kết

Kinh tế - Công nghệ

Vào rạng sáng 9/3, 11 quốc gia thành viên của Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức ký kết hiệp định này.