Hà Nội: "Vạch mặt" chiêu trò "buôn thần bán thánh" ở chùa Hương

Multimedia Plus

Theo lời giới thiệu, nước ở "Suối tiên" là nước nguồn chảy ra từ trong núi thiêng, nếu rửa mặt, rửa tay chân ở đây sẽ được "mát mẻ" cả năm...