Hà Nội thu hồi xe cũ nát từ năm 2018

Multimedia Plus

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, tháng 7 tới, cơ quan này sẽ trình HĐND thành phố đề án Quản lý phương tiện giao thông, trong đó đề xuất các phương án thu hồi xe máy cũ trên địa bàn bắt đầu từ đầu năm 2018.