Hà Nam: Ông Phạm Sỹ Lợi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Phạm Sỹ Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII.

Ngày 2/7, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam đã được tổ chức để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Nam bầu chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 46/48 phiếu bầu, ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 48/48 phiếu bầu, ông Phạm Sỹ Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam chúc mừng các lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam chúc mừng các lãnh đạo chủ chốt của HĐND tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trong kỳ họp, bà Lê Thị Thanh Hà và ông Phạm Văn Đồng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 3 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII cũng đều tái đắc cử trong khóa XVIII gồm: ông Trương Minh Hiến, ông Vũ Đại Thắng và ông Bùi Quang Cẩm.

Minh Trang