Đường sắt giảm giá vé tập thể dịp 2/9

Video

Những đoàn khách tập thể từ 10 người trở lên sẽ được giảm giá vé khi đi tàu hỏa.