Pháp Luật Plus - dự án logistic Cái Mép Hạ - các bài viết về dự án logistic Cái Mép Hạ, tin tức dự án logistic Cái Mép Hạ

dự án logistic Cái Mép Hạ - các bài viết về dự án logistic Cái Mép Hạ, tin tức dự án logistic Cái Mép Hạ

Đại gia Vũ Văn Tiền “nhảy” vào logistic Cái Mép với dự án hơn 30.000 tỷ đồng

Liên danh Công ty Geleximco và ITC mới đây đề xuất đầu tư dự án Trung tâm logistics Cái Mép Hạ và bến cảng Cái Mép hạ lưu tại phía hạ lưu.

Theo dõi Pháp Luật Plus