Đồng hành cùng Thực phẩm sạch: Trải nghiệm làng Cốm - Mễ Trì - Hà Nội

Video

(PL+) - Mễ Trì những ngày đầu chớm thu, chỉ cần đi tới đầu làng đã thấy hương Cốm tỏa ra thơm phức, ngào ngạt....