Đồng hành cùng Thực phẩm sạch: Thưởng thức các món ăn chay

Video

(PL+) - Ăn chay đã xuất hiện ở Việt Nam từ rất lâu, duy trì đến ngày nay và không còn chỉ dành riêng cho những nhà tu hành...