Pháp Luật Plus - đơn kiện - các bài viết về đơn kiện, tin tức đơn kiện

đơn kiện - các bài viết về đơn kiện, tin tức đơn kiện

Người tiêu dùng thông thái: Đừng chờ để được… bảo vệ

Lần đầu tiên Ban bí thư đã ra một chỉ thị về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD). Thế nhưng quyền lợi NTD được bảo vệ đến đâu?

Theo dõi Pháp Luật Plus