Đổi tên của con trong Giấy khai sinh vì không thích có được không?

Tư vấn Pháp luật

(PL+) - Trường hợp muốn đổi tên cho con vì không thích tên đó không thuộc các trường hợp được phép đổi tên theo quy định của pháp luật.

Đổi tên của con trong Giấy khai sinh vì không thích có được không?

Bạn đọc có địa chỉ email nhanphuong223@gmail.com gửi email câu hỏi tới địa chỉ toasoan@phapluatplus.vn.

Pháp luật Plus xin trích đăng nội dung câu hỏi như sau: “Mình mới sinh em bé, chồng mình đã đi làm giấy khai sinh và đã nhập vào sổ hộ khẩu xong xuôi. Nhưng mình lại không thích tên đó, mình muốn đổi sang tên tiếng Anh cho bé. Vậy mình có làm lại được giấy khai sinh và sổ hộ khẩu không?

Tòa soạn Pháp luật Plus cùng các Văn phòng luật xin trả lời câu hỏi:

Tại Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định các trường hợp cá nhân có quyền thay đổi tên như sau:

“Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.”

Do đó, trường hợp bạn muốn đổi tên cho con mình vì không thích tên đó không thuộc các trường hợp được phép đổi tên theo quy định của pháp luật nên bạn không được đổi tên cho con.

Đồng thời, khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền có họ, tên như sau:

“Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ.”

Như vậy, nếu con bạn là công dân Việt Nam thì tên của con bạn phải bằng tiếng Việt.

Tú Anh