Điều kiện thành lập quỹ từ thiện

Tư vấn Pháp luật

(PL+) - Để thành lập quỹ từ thiện trong phạm vi tỉnh/thành phố thì các bạn cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Anh Lê Tuấn Tài (Hà Nội) hỏi: Tôi và một vài người bạn muốn thành lập quỹ từ thiện trong phạm vi tỉnh/thành phố để hoạt động từ thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Vậy xin hỏi, điều kiện thành lập quỹ từ thiện theo quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thành lập ra sao?

Luật sư Lê Thiên trả lời: Để thành lập quỹ từ thiện trong phạm vi tỉnh/thành phố thì các bạn cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP.

Hình minh họa.
Hình minh họa.

Thứ nhất, mục đích hoạt động phù hợp với quy định là quỹ có mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục, thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì mục đích lợi nhuận.

Thứ hai, có sáng lập viên thành lập quỹ theo quy định. Cụ thể, đó phải là công dân, tổ chức Việt Nam góp tài sản để thành lập quỹ; tham gia xây dựng dự thảo điều lệ và các tài liệu trong hồ sơ xin phép thành lập quỹ; phải có ít nhất 03 (ba) sáng lập viên, gồm:

Trưởng ban, Phó Trưởng ban và sáng lập viên; có đủ năng lực hành vi dân sự, không có án tích; có tài sản đóng góp thành lập quỹ theo quy định.

Thứ ba, Ban sáng lập quỹ có đủ số tài sản đóng góp để thành lập quỹ: Phải đảm bảo số tài sản đóng góp thành lập quỹ quy đổi ra tiền đồng Việt Nam (trong đó số tiền dự kiến chuyển vào tài khoản của quỹ tối thiểu bằng 50% tổng giá trị tài sản quy đổi).

Đối với Quỹ do công dân Việt Nam thành lập trong phạm vi cấp tỉnh: 1 tỷ đồng. Đối với Quỹ có tài sản của công dân, tổ chức nước ngoài đóng góp: 3 tỷ đồng; tài sản đóng góp thành lập quỹ phải được chuyển quyền sở hữu cho quỹ trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày quỹ được cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ.

Thứ tư, có hồ sơ thành lập quỹ theo quy định, bao gồm: Đơn đề nghị thành lập quỹ; Dự thảo điều lệ quỹ; Tài liệu chứng minh tài sản đóng góp để thành lập quỹ; Sơ yếu lý lịch, Phiếu lý lịch tư pháp của các thành viên ban sáng lập quỹ và các tài liệu khác.

Việc giải quyết thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Thời hạn giải quyết chậm nhất sau 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

PV