Đánh bắt cá linh mùa nước nổi miền Tây

Văn hóa - Giải trí

Thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 được xem là giai đoạn nước nổi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo mùa nước nổi thì cá linh như là một món quà giành cho người dân nơi đây.