Pháp Luật Plus - Đại đoàn kết - các bài viết từ Đại đoàn kết, tin tức Đại đoàn kết

Đại đoàn kết - các bài viết từ Đại đoàn kết, tin tức Đại đoàn kết

Những nghệ sĩ đóng góp cho thành công của Vesak

Nhìn lại thành công của Vesak 2019, ở khía cạnh quảng bá văn hóa của nước chủ nhà, không thể không nhắc đến đóng góp tích cực của nhiều nghệ sĩ.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chuẩn hóa đề thi sẽ giảm tiêu cực

Chuẩn hóa đề thi sẽ giảm tiêu cực

0
Việc chuẩn hóa và sử dụng ngân hàng đề thi như thế nào? Nếu cứ điều chỉnh như hiện nay, sẽ có năm quá khó, nhưng cũng có năm sẽ quá dễ.
Trách nhiệm giải ngân

Trách nhiệm giải ngân

0
Hiện nay kế hoạch vốn và giải ngân vẫn rất chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả nguồn vốn. Nhiều dự án quan trọng của quốc gia không đảm bảo tiến độ...