Đà Nẵng: Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam

Chính trị - Xã hội

(PL+) - Nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Ngày 7/12, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng đã khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI.

Trong buổi sáng, Hội nghị mở rộng nghe đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chương trình Kiểm tra, giám sát năm 2018, nhiệm vụ năm 2019. Buổi chiều, Hội nghị nội bộ nghe và cho ý kiến một số nội dung theo chương trình công tác.  

Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam. Ảnh: TP.
Kỷ luật nguyên Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Lê Văn Tam. Ảnh: TP.

Hội nghị đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Văn Tam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, đồng chí Lê Văn Tam đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Lê Văn Tam.

Thoại Khanh