Công ty Môi Trường Xanh Friendly xả nước thải vượt quy chuẩn gấp 10 lần

Pháp luật Plus

(PL+) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty Môi Trường Xanh Friendly.

Theo đó, về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên. Trong đó, trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày đêm, Công ty Môi Trường Xanh Friendly bị xử phạt số tiền 40 triệu đồng.

Công ty Môi Trường Xanh còn bị áp dụng các hình thức xử phạt tăng thêm 10%, 30% và 40%. Ở mức xử phạt tăng thêm 10%, được áp dụng đối với thông số môi trường vượt quy chuẩn từ 1,1 đến dưới 1,5 lần, nên Công ty Môi Trường Xanh bị xử phạt số tiền 4 triệu đồng.

  Nhà máy xử lý rác Đại Lào để rác tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy xử lý rác Đại Lào để rác tràn ra bên ngoài gây ô nhiễm môi trường.

Áp dụng mức xử phạt tăng thêm 30%, với thông số môi trường vượt quy chuẩn từ 2 đến dưới 5 lần, Công ty Môi Trường Xanh bị xử phạt số tiền 24 triệu đồng.

Đối với mức xử phạt tăng thêm 40%, áp dụng với thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 5 đến dưới 10 lần, Công ty này bị xử phạt số tiền 48 triệu đồng. Tổng số tiền mà Công ty Môi Trường Xanh Friendly bị xử phạt là 232 triệu đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty Môi Trường Xanh Friendly phải chấm dứt ngay hoạt động xả thải không qua xử lý ra môi trường; đồng thời, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm gây ra.

Gia Hân